ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง อาจารย์ / เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

Posted on
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม

ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาพรีคลินิก จำนวน 2 อัตรา

Posted on
คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน >> ดาวน์โหลด คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด
อ่านเพิ่มเติม