ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์