ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ สังกัด ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์