Home

ประกาศล่าสุด

เลือกหมวดหมู่ :
13 มิ.ย. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564
13 มิ.ย. 2564
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564
8 มิ.ย. 2564
ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 4 การรับตรงแบบอิสระ (Direct Admission) ประจำปีการศึกษา 2564
1 2 19

ก้าวสู่การเป็นแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคทางการแพทย์

ไปให้สุดฝันของคุณกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เลือกหมวดหมู่ :
1 2 12

ทุนการศึกษา

สำหรับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ และนักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยการแพทย์จุฬาภรณ์ฯ