รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก

รับสมัครให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ด้านภัยพิบัติ ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2) ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก รวมจำนวน 126 ทุน
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 – วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ไปที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/1dMcWLaHX100ugssECBwcUNkEQaKwhrb5

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 576 6000 ต่อ 8711 / 06 4586 2431 (คุณณัชชา)