การให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคคลากรทางการแพทย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 2)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร

ใบสมัครคัดเลือกสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

หนังสือรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

ดาวน์โหลด PDF