ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ และตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัด สำนักงานคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานมะเร็ง สังกัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัด สำนักงานตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted on
อ่านเพิ่มเติม