ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานมะเร็ง สังกัด ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์