ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินการโดยยึดหลักปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และในภารกิจของการพัฒนาองค์กรแห่งความเป็นเลิศนั้น เราตั้งเป้าหมายที่จะมีความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด งานรังสีรักษามะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ศูนย์ปฏิบัติการลักษณะพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรชีวการแพทย์ สังกัด งานจัดหาและบริหารเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Posted on

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

Posted on

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน สังกัด งานเวชระเบียนและเวชสถิติ สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

Posted on

ดาวน์โหลด

เอกสารการสมัครงาน

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร >> กรอกใบสมัครออนไลน์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครขอทุนแพทย์และรับเป็นต้นสังกัด >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มทดสอบทางอารมณ์ EQ TEST >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครทันตแพทย์ใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครเภสัชกรใช้ทุน >> ดาวน์โหลด

หมายเหตุ : ให้ทำแบบทดสอบ EQ TEST ทุกตำแหน่งที่สมัคร

การสมัคร

รับข่าวสารเกี่ยวกับการสมัครงาน

ติดตามเราได้ที่ Facebook ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล