ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ สังกัด งานห้องปฏิบัติการกลาง สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์