ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ สำหรับบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

⭐️ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.ธันยากานต์ วรเศรษฐวัฒน์
โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร 0987729796