ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์
สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)