ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)