ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัด งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์