ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาอาจารย์สัตวแพทย์ทางคลินิกศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพรชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕