ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงงานผลิตภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ