ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย สังกัด หน่วยบริหารและติดตามงบประมาณโครงการวิจัย ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียติ ๖๐ พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์