ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานสูตินรีเวชกรรม สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์