ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้