ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์