ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน และ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์