ประมวลภาพพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “CRA Sports Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565

🏅 9 เมษายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา “CRA Sports Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีก่อให้เกิดความรักและความผูกพันระหว่างนักศึกษาทั้งจากคณะเดียวกันและต่างคณะ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมให้ก่อเกิดความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาระหว่างนักศึกษาด้วยกัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🏅 กิจกรรม “CRA Sports Day 2022” จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 วันเสาร์ที่ 8 และวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 ณ CRA Hall อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารไปรษณีย์ไทยอาคารกีฬาในร่ม NT และศูนย์กีฬา DPU มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ระดับปริญญาตรีทุกสาขา จำนวนทั้งสิ้น 700 คน โดยในสองวันแรกเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกผู้ชนะในแต่ละประเภทกีฬา ได้แก่ บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส รวม 6 ชนิดกีฬา และ กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ การแข่งขันวิ่ง 6 ขา วิ่งเปี้ยว กินวิบาก และชักเย่อ รวมทั้งมีการแสดงจากนักศึกษา มอบรางวัลการแข่งขัน และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมให้แก่สีที่ทำคะแนนรวมสูงสุดด้วย

#CRASportsDay2022
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

——————————————————

CRA Chulabhorn Channel
www.chulabhornchannel.com
YouTube: @ChulabhornChannel
TikTok: @ChulabhornChannel
Twitter: @CRAChulabhorn
Facebook: @CRAChulabhornChannel
Instagram: @CRA.Chulabhorn_Channel