ประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ที่ 22

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ จะจัดการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ที่ 22

เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับนานาชาติ ณ สาธารณประชาชนจีน
โดยในปี พ.ศ. 2566 การแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศทาง CLEC จะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้การประกวดทราบในโอกาสแรก


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รายละเอียดเพิ่มเติม
และส่งใบสมัครไปที่ [email protected]
ก่อนวันที่ 8 กรกฎาคม 2566

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ
Ms. Xie Jiahui
ผู้ประสานงานของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ
ได้ที่อีเมล [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2247 8518

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้