ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่งนักวิจัยวิทยาศาสตร์ สังกัดโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ