ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด โรงงานผลิตภัณฑ์ในพระดำริ สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์