ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค(หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ ประจำปีกการศึกษา ๒๕๖๔