ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักทัศนมาตร สังกัด งานจักษุวิทยา สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์