14 กันยายน 2562 : คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2

14 กันยายน 2562 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการจิตอาสาจุฬาภรณ์เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2

ทางคณะส่งเสริมให้นักศึกษารับผิดชอบต่อสังคม ช่วยลดการใช้พลาสติก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำกระติกน้ำมาใช้แทนแก้วพลาสติก นำช้อนส้อมสแตนเลสมาใช้ และทานอาหารจากกล่องชานอ้อยที่สามารถย่อยสลายได้