10 มกราคม 2563 : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 (47th THE SUN GAMES 2020) ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในวันแรกนี้ มีนักกีฬาลงแข่งขันรวม 2 รายการ ได้แก่ กีฬา E-Sport ประเภท ROV ทีมชาย 5 คน Class B และ เชียร์ลีดดิ้ง ประเภท Cheer Division รายการ Coed Group Stunt (4 คน) และ ประเภท Dance Division ในรายการ Team Cheer Freestyle Hiphop (2 คน) และ Team Cheer Freestyle Pom (2 คน) ถือเป็นประสบการณ์ก้าวแรกและก้าวสำคัญของนักศึกษาที่จะพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศต่อไป