เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อ “นักฉุกเฉินการแพทย์”

“นักฉุกเฉินการแพทย์”

นักฉุกเฉินการแพทย์ยังเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม เพื่อให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ประชาชน เป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่มีความสำคัญอย่างมาก ในประเทศไทย อัตราการผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์มีเพียงปีละ 180 – 200 คน เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ 8 สถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดงานลงนาม “องค์กรภาคีเครือข่าย 10 สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา” หลักสูตรนี้ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง เรามาฟังภาพรวมและหน้าที่ของนักฉุกเฉินการแพทย์ไปพร้อมกัน