วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566”

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” ร่วมสร้างสรรค์วันมหัศจรรย์ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ววจ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์”

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี  โฆษิตชัยวัฒน์
อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกสนาน และเพลิดเพลินควบคู่กับการมอบสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในรูปแบบ “คิดสนุกกับถนนสายวิทยาศาสตร์ SCIENCE AVENUE รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” จัดสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เด็กๆได้ร่วมค้นหาความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม 3 โซน ได้แก่

  1. โซนคนส่องคน (ร่างกายล่องหน)
  2. โซนคนว่องไว (เกาะปริศนา ล่าสมบัติ)
  3. โซนคนช่วยคน (ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น)

นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆอีกจำนวน 20 สถานี
รวมกว่า 50 กิจกรรม โดยมีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบ Onsite On Hands และ Online พร้อมที่ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับเกมส์และกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับของรางวัลมากมายและยังสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue อีกด้วย