ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ทดแทน)