รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งสัตวแพทย์ สังกัด สำนักงานคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์