ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”

14 มิถุนายน 2565: ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะผู้บริหาร เป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์คทั้งนี้ บุลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ โดยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อแถลงความสำเร็จในการชับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม