พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

✨ขอเชิญนักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

🔸ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

🔆สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
☎️โทร. 0-2576-6000 ต่อ 8187 , 8153
www.facebook.com/SA.PCCMS
Line Official : https://shorturl.at/qDOV1