ประกาศผลการสัมภาษณ์ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ทดแทน)