ประกาศ ยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ทุนการศึกษา ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕