คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
3 ต.ค. 2566
ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2567
3 ต.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
22 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
22 ก.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1)
27 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
22 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
22 มิ.ย. 2566
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ฉบับแก้ไข)
19 มิ.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 4 การรับแบบ Direct Admission (รับตรงอิสระ) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
16 มิ.ย. 2566
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
1 2 3 11