คณะพยาบาลศาสตร์

ค้นหาจากช่วงเวลา
เลือกคณะ
19 เม.ย. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
3 มี.ค. 2564
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564
16 ก.พ. 2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2564
27 ม.ค. 2564
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
1 2