ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์