ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา สังกัด งานวิศวกรรม ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างในพระดำริ