ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตำแหน่ง ช่างโยธา สังกัด งานบริหารการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบและก่อสร้างในพระดำริ