ประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ (ทดแทน)