ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ทดแทน) ครั้งที่ ๒