ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สังกัด โรงงานผลิตและแบ่งบรรจุยาชีววัตถุ สำนักประธานราชวิทยาลัย