ติดต่อเรา

ติดต่อเรา
สำนักงานวิทยาลัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
ติดต่อ 02-576-6000

คณะและหน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์ : 06-4585-5267
Email : [email protected]
Website: http://hst.pccms.ac.th/rt/, www.pccms.ac.th
facebook: www.facebook.com/RTChualabhorn
twitter: @RTPCCMS