ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล สังกัด สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์