ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สังกัด หน่วยสังคมสงเคราะห์ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์