ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด Vlog PCCMS MED IDOL “ตามติดชีวิตนักศึกษาจุฬาภรณ์” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 ขอเชิญนักศึกษา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวด Vlog PCCMS MED IDOL “ตามติดชีวิตนักศึกษาจุฬาภรณ์” 

ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะได้ Workshop จาก Net Idol ชื่อดังมาติวเข้มเทคนิคการทำ Vlog อย่างไรให้น่าติดตาม

 ผลงานทุกเรื่อง จะได้รับการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย (Facebook และ YouTube) ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 สอบถามเพิ่มเติมที่ สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
Tel : 09-2974-9567 (เลขานุการสโมสรนักศึกษาฯ)
Facebook : CRA.SA2020
Instagram : @smo.cra
E-Mail : [email protected]

ดำเนินการจัดโดย

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์