ขอประชาสัมพันธ์โครงการ International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2023

เชิญชวนนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2023”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2023” 💡 บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก

🗓 โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2566
⭐️ ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท สำหรับสมาชิกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย และสมาชิกชมรมนักกายภาพบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งแห่งประเทศไทย
⭐️ ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท สำหรับนักกายภาพบำบัดทั่วไป
⚡️ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอคะแนนจากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง CPTE
💻 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://ptoncology.cra.ac.th/registration
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 กรกฎาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง inbox เพจ PT Oncology CRA หรือ Email: [email protected]